HP LaserJet 1320 Printer series - Ubytki

background image

Ubytki

Pojedynczy arkusz materiału może być
wadliwy. Spróbuj ponownie wydrukować
zadanie.

Wilgotność materiału jest nierównomierna
lub na powierzchni materiału znajdują się
wilgotne plamy. Spróbuj wydrukować
dokument na nowym arkuszu. Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale

Specyfikacje materiałów stosowanych w
drukarce

.

Partia materiału jest wadliwa. Podczas
procesu produkcyjnego powstały obszary,
które nie przyswajają tonera. Spróbuj
skorzystać z materiału innego typu lub innej
marki.

Kaseta drukująca może być uszkodzona.
Więcej informacji można znaleźć w
rozdziale

Wymiana kaset drukujących

.

Uwaga

Jeżeli czynności te nie usuną problemu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub
przedstawicielem obsługi HP.