HP LaserJet 1320 Printer series - Zawijanie lub falowanie

background image

Zawijanie lub falowanie

Sprawdź rodzaj i jakość materiałów.
Wysoka temperatura i wilgotność mogą
spowodować zawijanie się materiału. Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale

Specyfikacje materiałów stosowanych w
drukarce

.

Być może materiał zbyt długo znajdował się
w podajniku. Odwróć stos materiału w
podajniku. Spróbuj również obrócić materiał
w podajniku o 180°.

Otwórz drzwiczki otworu wyjściowego
prostej ścieżki wydruku i spróbuj drukować
używając prostej ścieżki wydruku. Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale

Ścieżki materiałów

.

Temperatura utrwalacza może być zbyt
wysoka. Sprawdź, czy w sterowniku
drukarki został wybrany właściwy rodzaj
materiału. Jeśli nie można usunąć
problemu, wybierz taki rodzaj materiału,
który wymaga niższej temperatury
utrwalacza, np. folię lub materiał o niskiej
gramaturze.