HP LaserJet 1320 Printer series - Bardzo długi czas drukowania

background image

Bardzo długi czas drukowania

Maksymalna szybkość drukowania wynosi 20 stron na minutę w przypadku drukarki
HP LaserJet 1160 i 22 strony na minutę w przypadku drukarki serii HP LaserJet 1320.
Zlecenie drukowania może być bardzo złożone. Spróbuj wykonać następujące czynności:

Zmniejsz stopień złożoności dokumentu (np. zmniejsz liczbę obrazów graficznych).

W sterowniku drukarki wybierz zwykły papier.

Uwaga

Przy wyborze tej opcji toner może się nieprawidłowo utrwalać na ciężkich materiałach.

Zainstaluj dodatkowe moduły pamięci. Więcej informacji znajduje się w rozdziale

Instalowanie modułu DIMM (tylko drukarka serii HP LaserJet 1320)

.

Im węższy lub cięższy materiał, tym szybkości drukowania jest mniejsza. Użyj zwykłego
materiału.

Powrót do rozdziału

Rozwiązywanie problemów technicznych

.

PLWW

Problemy z obsługą papieru

101