HP LaserJet 1320 Printer series - Drukarka nie pobiera materiałów z podajnika

background image

Drukarka nie pobiera materiałów z podajnika

Sprawdź, czy drukarka nie pracuje w trybie podawania ręcznego. Więcej informacji
można znaleźć w rozdziale

Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki

.

Sprawdź, czy prowadnice materiału są prawidłowo ustawione.

Rolka pobierająca może być zabrudzona lub uszkodzona. Zapoznaj się z instrukcjami w
rozdziale

Czyszczenie rolki pobierającej

lub

Zmiana rolki pobierającej

.