HP LaserJet 1320 Printer series - Wydruki nie przechodzą prawidłową ścieżką wydruku

background image

Wydruki nie przechodzą prawidłową ścieżką wydruku

Otwórz lub zamknij drzwiczki otworu wyjściowego prostej ścieżki wydruku, aby wybrać
żądaną ścieżkę wydruku. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Ścieżki materiałów

.