HP LaserJet 1320 Printer series - Problemy z oprogramowaniem drukarki

background image

Problemy z oprogramowaniem drukarki

Problemy z oprogramowaniem drukarki

Problem

Rozwiązanie

Sterownik drukarki HP LaserJet 1160 lub
HP LaserJet 1320 nie jest widoczny w folderze
Drukarki.

Zainstaluj ponownie oprogramowanie
drukarki. Na pasku zadań systemu Windows
kliknij przycisk Start, wybierz kolejno
polecenia Programy i HP LaserJet 1160
lub HP LaserJet 1320, a następnie kliknij
polecenie Odinstaluj. Wyłącz drukarkę.
Zainstaluj oprogramowanie drukarki z dysku
CD-ROM. Włącz drukarkę.

Uwaga

Zamknij wszystkie działające programy. Aby
zamknąć program, którego ikona znajduje się na
pasku zadań, kliknij tę ikonę prawym
przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zamknij
lub Wyłącz.

Spróbuj podłączyć przewód USB do innego
portu USB komputera.

Jeśli chcesz drukować na drukarce
współużytkowanej, na pasku zadań systemu
Windows kliknij przycisk Start i wybierz
kolejno polecenia Ustawienia i Drukarki.
Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi w Kreatorze dodawania
drukarki.

Podczas instalacji oprogramowania pojawił się
komunikat o błędzie

Zainstaluj ponownie oprogramowanie
drukarki. Na pasku zadań systemu Windows
kliknij przycisk Start, wybierz kolejno
polecenia Programy i HP LaserJet 1160
lub HP LaserJet 1320, a następnie kliknij
polecenie Odinstaluj. Wyłącz drukarkę.
Zainstaluj oprogramowanie drukarki z dysku
CD-ROM. Włącz drukarkę.

Uwaga

Zamknij wszystkie działające programy. Aby
zamknąć program, którego ikona znajduje się na
pasku zadań systemu, kliknij tę ikonę prawym
przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zamknij
lub Wyłącz.

Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku,
na którym chcesz zainstalować
oprogramowanie drukarki. Jeśli to
konieczne, zwolnij jak największą ilość
miejsca i ponownie zainstaluj
oprogramowanie drukarki.

Jeśli to konieczne, uruchom Defragmentator
dysków i ponownie zainstaluj
oprogramowanie drukarki.

104

Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Problem

Rozwiązanie

Drukarka jest w trybie gotowości, ale nie drukuje

Wydrukuj stronę konfiguracji za
pośrednictwem panelu sterowania drukarki i
sprawdź poprawność działania funkcji
drukarki.

Sprawdź, czy wszystkie kable są
prawidłowo podłączone i czy spełniają
stosowne wymagania. Dotyczy to kabli
USB, równoległego, sieciowego i
zasilającego. Spróbuj użyć nowego kabla.

Powrót do rozdziału

Rozwiązywanie problemów technicznych

.

Problemy z oprogramowaniem drukarki (ciąg dalszy)

PLWW

Problemy z oprogramowaniem drukarki

105