HP LaserJet 1320 Printer series - Krok 2: Czy kontrolka Gotowe świeci się?

background image

Krok 2: Czy kontrolka Gotowe świeci się?

Czy kontrolki na panelu sterowania wyglądają tak jak na poniższym rysunku?

Uwaga

Opis kontrolek i przycisków na panelu sterowania znajduje się w rozdziale

Panel sterowania

drukarki

.

Tak

Przejdź do sekcji

Krok 3: Czy można

wydrukować stronę demonstracyjną?

.

86

Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Nie

Jeśli kontrolki na panelu sterowania wyglądają
inaczej niż na powyższym rysunku, przejdź do
sekcji

Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki

.

Jeśli nie można rozwiązać problemu, przejdź do
rozdziału

Kontakt z pomocą techniczną firmy HP

.