HP LaserJet 1320 Printer series - Krok 3: Czy można wydrukować stronę demonstracyjną?

background image

Krok 3: Czy można wydrukować stronę demonstracyjną?

Naciśnij przycisk

S

TART

, aby wydrukować stronę demonstracyjną.

Tak

Jeśli strona demonstracyjna zostanie
wydrukowana, przejdź do punktu

Krok 4: Czy

jakość druku jest zadowalająca?

.

Nie

Jeśli papier nie został wysunięty z drukarki,
przejdź do sekcji

Problemy z obsługą papieru

.

Jeśli nie można rozwiązać problemu, przejdź do
rozdziału

Kontakt z pomocą techniczną firmy HP

.