HP LaserJet 1320 Printer series - Podajniki

background image

Podajniki

Aby usunąć zacięcie papieru w podajniku, należy wykonać poniższe czynności:

PLWW

Usuwanie zacięcia się papieru

115

background image

OSTROŻNIE

Do wyjmowania zablokowanego papieru nie używaj ostrych przedmiotów, jak pinceta lub
ostro zakończone szczypce. Uszkodzenia spowodowane ostrymi narzędziami nie są
usuwane w ramach gwarancji.

1. Otwórz drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku

2. Obróć zielone dociskowe dźwignie zwalniające w dół.

116

Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

3. Otwórz drzwiczki otworu do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy (podajnik 1).

4. Obiema dłońmi uchwyć najbardziej widoczny fragment papieru (może to być w połowie

strony) i delikatnie wyciągnij go z drukarki.

5. Zamknij drzwiczki otworu do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy (podajnik 1).

PLWW

Usuwanie zacięcia się papieru

117

background image

6. Otwórz pokrywę głównego podajnika (podajnik 2).

7. Obiema dłońmi uchwyć najbardziej widoczny fragment papieru (może to być w połowie

strony) i delikatnie wyciągnij go z drukarki.

8. Jeśli materiał nie jest widoczny, otwórz pokrywę kasety drukującej, wyjmij kasetę

drukującą i obróć górną prowadnicę materiału. Ostrożnie wyciągnij materiał z drukarki.

118

Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

9. Zamknij pokrywę głównego podajnika (podajnik 2).