HP LaserJet 1320 Printer series - Brakuje grafiki lub tekstu, albo występują puste strony

background image

Brakuje grafiki lub tekstu, albo występują puste strony

Upewnij się, czy w pliku nie ma pustych stron.

Być może na kasecie drukującej nadal jest naklejona taśma zabezpieczająca. Wyjmij
kasetę drukującą i pociągnij za fragment taśmy na końcu kasety aż do odklejenia całej
taśmy. Włóż kasetę do drukarki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale

Wymiana kaset drukujących

. Aby sprawdzić drukarkę, wydrukuj stronę

demonstracyjną, naciskając przycisk

S

TART

.

102

Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Ustawienia grafiki skonfigurowane w oknie właściwości drukarki mogą być
nieprawidłowe dla wykonywanego typu zadania. Spróbuj wybrać inne ustawienia w
oknie właściwości drukarki. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Właściwości

drukarki (sterownik)

.

Wyczyść drukarkę, zwłaszcza styki między kasetą drukującą a zasilaniem.