HP LaserJet 1320 Printer series - Jakość grafiki

background image

Jakość grafiki

Ustawienia grafiki mogą nie nadawać się do wykonania danego zlecenie drukowania. We
właściwościach drukarki sprawdź ustawienia grafiki, np. rozdzielczość i odpowiednio je
dostosuj. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

Uwaga

Konwersja grafiki z jednego formatu na inny może się łączyć z pewnym spadkiem
rozdzielczości.

Powrót do rozdziału

Rozwiązywanie problemów technicznych

.

PLWW

Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na ekranie

103