HP LaserJet 1320 Printer series - Zniekształcony, błędny lub niepełny tekst

background image

Zniekształcony, błędny lub niepełny tekst

Być może podczas instalacji oprogramowania wybrano nieprawidłowy sterownik
drukarki. Sprawdź, czy w oknie właściwości drukarki została wybrana drukarka
HP LaserJet 1160 lub HP LaserJet 1320.

Jeśli zniekształcony tekst pojawia się w przypadku konkretnego pliku, problem może być
związany z tym plikiem. Jeśli zniekształcony tekst pojawia się w przypadku konkretnej
aplikacji, powodem problemu może być ta aplikacja. Sprawdź, czy wybrany jest
właściwy sterownik drukarki.

Być może wystąpił problem z oprogramowaniem. Spróbuj wykonać wydruk za pomocą
innego programu.

Kabel równoległy może być poluzowany lub uszkodzony. Spróbuj wykonać następujące
czynności:

Odłącz oba końce kabla i ponownie je podłącz.

Spróbuj dokonać wydruku, który ostatnim razem był prawidłowy.

Jeżeli to możliwe, podłącz kabel i drukarkę do innego komputera i spróbuj wykonać
wydruk, który ostatnim razem był prawidłowy.

Spróbuj użyć nowego kabla równoległego zgodnego ze standardem IEEE-1284B o
długości nie większej niż 3 m. Więcej informacji znajduje się w rozdziale

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów

.

Wyłącz drukarkę i komputer. Odłącz kabel równoległy i sprawdź, czy któryś z jego
końców nie jest uszkodzony. Podłącz kabel równoległy ponownie, do końca
wciskając wtyczki. Upewnij się, że drukarka jest podłączona bezpośrednio do
komputera. Odłącz wszelkie przełączniki, urządzenia pamięci taśmowej, klucze
sprzętowe oraz inne urządzenia przyłączone między portem równoległym
komputera a drukarką. Urządzenia te mogą czasem zakłócać komunikację
komputera z drukarką. Wyłącz drukarkę i komputer ponownie.