HP LaserJet 1320 Printer series - Strona konfiguracji

background image

Strona konfiguracji

Na stronie konfiguracji znajdują się informacje o bieżących ustawieniach i właściwościach
drukarki. Na stronie tej znajduje się także raport o stanie urządzenia. Stronę konfiguracji
można wydrukować bezpośrednio z drukarki, za pośrednictwem wbudowanego serwera
internetowego lub za pomocą Przybornika HP.

Aby wydrukować stronę konfiguracji bezpośrednio z drukarki, naciśnij przycisk

S

TART

i

przytrzymaj go przez 5 sekund, gdy drukarka jest w stanie gotowości.

Uwaga

Informacje z dziennika zdarzeń lub ze strony konfiguracji można także wyświetlić za pomocą
Przybornika HP bez konieczności ich drukowania. Więcej informacji można znaleźć w
rozdziale

Używanie Przybornika HP

.