HP LaserJet 1320 Printer series - Karta Dokumentacja

background image

Karta Dokumentacja

Karta Dokumentacja zawiera łącza do następujących źródeł informacji:

Instrukcja obsługi. Obejmuje informacje dotyczące eksploatacji drukarki, gwarancji,
danych technicznych i pomocy technicznej. Instrukcja obsługi dostępna jest w
formatach .html i .pdf.

Plik Readme. Zawiera dodatkowe informacje, których nie ujęto w tym podręczniku.

PLWW

Używanie Przybornika HP

33