HP LaserJet 1320 Printer series - Karta Stan

background image

Karta Stan

Karta Stan zawiera łącza do następujących stron głównych:

Stan urządzenia. Pozwala przeglądać informacje o stanie drukarki. Sygnalizuje również
takie stany drukarki, jak zacięcie się lub brak papieru. Po skorygowaniu problemu z
drukarką kliknij przycisk Odśwież, aby uaktualnić stan urządzenia.

Stan materiałów eksploatacyjnych. Zawiera szczegółowe informacje na temat stanu
materiałów eksploatacyjnych, np. procent tonera pozostałego w kasecie i liczba stron
wydrukowanych przy użyciu bieżącej kasety. Posiada również łącza do strony
zamawiania materiałów eksploatacyjnych i do informacji na temat utylizacji.

Wydruk stron informacyjnych. Umożliwia wydruk strony konfiguracyjnej i różnych
stron informacyjnych dostępnych dla drukarki.