HP LaserJet 1320 Printer series - Używanie wbudowanego serwera internetowego

background image

Używanie wbudowanego serwera internetowego

Wbudowany serwer internetowy jest dostępny bezpośrednio w drukarkach
HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn i HP LaserJet 1320nw. Udostępnia on te same
funkcje, co sekcja Zaawansowane ustawienia drukarki w Przyborniku HP. Podstawowe
różnice pomiędzy używaniem wbudowanego serwera internetowego a używaniem
Przybornika HP przedstawiono poniżej:

Nie ma potrzeby instalowania na komputerze żadnego oprogramowania. Potrzebna jest
tylko obsługiwana przeglądarka internetowa. Do korzystania z wbudowanego serwera
internetowego niezbędna jest przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub
nowsza, albo Netscape Navigator w wersji 4.75 lub nowsza.

Serwer jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Serwer nie udostępnia alarmów e-mail ani alarmów o stanie drukarki.

Wbudowany serwer internetowy umożliwia przeglądanie stanu drukarki i sieci oraz
zarządzanie funkcjami drukowania z komputera, zamiast używania do tego panelu
sterowania drukarki. Poniżej podane są przykłady czynności, jakie można wykonywać przy
jego użyciu.

przeglądanie informacji o stanie drukarki

przeglądanie i drukowanie wewnętrznych stron drukarki

określanie pozostałego czasu eksploatacji wszystkich materiałów i zamawianie nowych
produktów

ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru ładowanego do każdego z podajników

przeglądanie i zmiana konfiguracji podajników

przeglądanie i zmiana domyślnych ustawień konfiguracyjnych.

przeglądanie i zmiana konfiguracji sieciowej

Wbudowany serwer internetowy działa, gdy drukarka jest podłączona do sieci opartej na
protokole IP. Serwer nie obsługuje połączeń drukarki opartych na protokole IPX.

Uwaga

Aby otworzyć i korzystać z serwera nie jest konieczne posiadanie dostępu do Internetu.
Jednak w przypadku kliknięcia łącza w obszarze Inne łącza użytkownik musi być
podłączony do sieci Internet, aby móc przejść na stronę wskazywaną przez dane łącze.