HP LaserJet 1320 Printer series - Karta Ustawienia

background image

Karta Ustawienia

Ta karta pozwala konfigurować drukarkę z poziomu komputera użytkownika. Jeśli drukarka
znajduje się w sieci, przed zmianą jakichkolwiek ustawień na tej karcie należy skontaktować
się z administratorem drukarki.

Karta Ustawienia obejmuje następujące strony:

Informacje na temat urządzenia. Umożliwia przeglądanie i zmianę podstawowych
informacji o drukarce.

Obsługa papieru. Umożliwia przeglądanie i zmianę ustawień podajnika drukarki.

Wydruk. Umożliwia przeglądanie i zmianę domyślnych ustawień zleceń druku.

PCL. Umożliwia przeglądanie i zmianę informacji na temat czcionek PCL.

PostScript. Umożliwia przeglądanie i zmianę ustawień błędów i limitów czasu dla trybu
PostScript.

Jakość wydruku. Umożliwia przeglądanie i zmianę ustawień jakości druku.

Tryby wydruku. Umożliwia przeglądanie i zmianę trybów wydruku dla różnych rodzajów
materiałów.

Ustawienia systemu. Umożliwia przeglądanie i zmianę informacji o systemie.

WEJŚCIE/WYJŚCIE. Umożliwia przeglądanie i zmianę ustawienia limitu czasu wejścia/
wyjścia.

Serwis. Umożliwia wykonywanie pełnego zakresu czynności serwisowych drukarki, np.
przywrócenie fabrycznych wartości domyślnych dla wszystkich ustawień drukarki.