HP LaserJet 1320 Printer series - Otwieranie wbudowanego serwera internetowego

background image

Otwieranie wbudowanego serwera internetowego

1. W polu adresu obsługiwanej przeglądarki wpisz adres IP lub nazwę hosta przydzieloną

drukarce. Aby uzyskać adres IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji, naciskając i
przytrzymując przycisk

S

TART

przez 5 sekund.

Uwaga

Po otworzeniu adresu URL można utworzyć zakładkę pozwalającą szybko odnaleźć stronę
w przyszłości.

2. Wbudowany serwer internetowy zawiera trzy karty przedstawiające ustawienia i

informacje o drukarce: karta Informacje, Ustawienia i Sieć. Aby przejść do danej karty,
należy ją kliknąć.

PLWW

Używanie wbudowanego serwera internetowego

35