HP LaserJet 1320 Printer series - Čistenie priestoru tlačovej kazety

background image

Čistenie priestoru tlačovej kazety

Priestor tlačovej kazety sa nemusí čistiť často. Vyčistenie tohoto priestoru však zlepší kvalitu
vytlačených strán.

UPOZORNENIE!

Pred čistením tlačiarne vypnite tlačiareň vytiahnutím napájacieho kábla a počkajte, až
tlačiareň vychladne.

1. Otvorte dvierka tlačovej kazety a kazetu vyberte.

POZOR

Poškodeniu tlačovej kazety predídete tým, že ju nebudete vystavovať svetlu. V prípade
potreby tlačovú kazetu zakryte. Taktiež sa nedotýkajte prenosového valca z čiernej gumy vo
vnútri tlačiarne. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu tlačiarne.

70

Kapitola 5 Údržba

SKWW

background image

2. Suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, otrite všetky čiastočky z dráhy média a

priestoru tlačovej kazety.

3. Vymeňte tlačovú kazetu a zavrite dvierka tlačovej kazety.

4. Pripojte napájací kábel naspäť k tlačiarni.

SKWW

Čistenie tlačiarne

71