HP LaserJet 1320 Printer series - Testovanie inštalácie modulu DIMM

background image

Testovanie inštalácie modulu DIMM

Inštaláciu pamäte DIMM otestujete tak, že vytlačíte konfiguračnú stránku a skontrolujete
položku Total Memory (Celková pamäť) uvedenú na tejto stránke. Ďalšie informácie nájdete
v časti

Stránky s informáciami o tlačiarni

.

Ak všetky indikátory na ovládacom paneli blikajú, inštalácia modulu DIMM nebola úspešná.
Vyberte modul DIMM a znovu ho nainštalujte.