HP LaserJet 1320 Printer series - Plasty

background image

Plasty

Plastické časti nad 25 gramov sú označené podľa medzinárdných štandardov, ktoré
uľahčujú schopnosť identifikovať plasty vhodné na recykláciu po skončení životnosti výrobku.

140

Príloha B Regulačné informácie

SKWW