HP LaserJet 1320 Printer series - Vyhlásenie o bezpečnosti laseru

background image

Vyhlásenie o bezpečnosti laseru

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) úradu U.S. Food and Drug
Administration implemetovalo predpisy pre laserové výrobky vyrobené od 1. augusta 1976.
Plnenie predpisov je povinné pre výrobky predávané v Spojených štátoch. Tlačiareň je
certifikovaná ako laserový výrobok "Triedy 1" v zmysle štandardu U.S. Department of Health
and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard a zákonného predpisu
Radiation Control for Health and Safety Act z roku 1968.

Keďže radiácia vnútri tlačiarne je v plnej miere obmedzená ochranným krytom a vonkajšími
krytmi, únik laserového lúča do vonkajšieho prostredia v ktorejkoľvek fáze bežného
používania tlačiarne je vylúčený.

UPOZORNENIE!

Používanie ovládacích prvkov, nastavenia či postupov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode
na použitie tlačiarne, by mohlo spôsobiť vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.