HP LaserJet 1320 Printer series - Riešenie problémov

background image

Riešenie problémov

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

● Hľadanie riešenia
● Vzory stavu indikátorov
● Zvyčajné problémy s počítačmi Macintosh
● Odstraňovanie chýb jazyka PostScript (PS)
● Problémy pri manipulácii s papierom
● Vytlačená stránka je iná než tá, ktorá je na obrazovke.
● Problémy so softvérom tlačiarne
● Zlepšenie kvality tlače
● Odstraňovanie uviaznutých médií
● Riešenie problémov s inštaláciou drôtovej siete

SKWW

83