HP LaserJet 1320 Printer series - Tlač je zošikmená (nerovnomerná)

background image

Tlač je zošikmená (nerovnomerná)

Malé zošikmenie je normálne a môže byť viditeľné pri použití predtlačených formulárov.

Ďalšie informácie nájdete v časti

Zošikmená strana

.

Nastavte vodiace lišty média na šírku a dĺžku média, ktoré používate a skúste tlačiť
znova. Ďalšie informácie nájdete v časti

Dráhy médií

alebo

Vkladanie médií do

vstupných zásobníkov

.