HP LaserJet 1320 Printer series - Sivé pozadie

background image

Sivé pozadie

Skontrolujte, či je správne umiestnená
vstupná prioritná zásuvka na jednotlivé listy
(zásobník 1).

Znížte nastavenie hustotu tlače cez panel
nástrojov HP Toolbox alebo cez
zabudovaný webový server. Tým sa zníži aj
intenzita sivého odtieňa na pozadí. Pozrite
si časť

Použitie panela nástrojov HP toolbox

.

Použite médium s nižšou mernou
hmotnosťou. Ďalšie informácie nájdete v
časti

Technické údaje médií tlačiarne

.

Skontrolujte prostredie tlačiarne. Príliš
suché podmienky (nízka vlhkosť) môžu
zvýšiť intenzitu sivého pozadia.

Nainštalujte novú tlačovú kazetu HP.
Pokyny nájdete v časti

Výmena tlačovej

kazety

.