HP LaserJet 1320 Printer series - Skrútenie alebo zvlnenie

background image

Skrútenie alebo zvlnenie

Skontrolujte typ a kvalitu médií. Médiá sa
môžu skrútiť v dôsledku vysokej teploty
alebo vlhkosti. Ďalšie informácie nájdete v
časti

Technické údaje médií tlačiarne

.

Médiá mohli byť vo vstupnom zásobníku
príliš dlho. Obráťte stoh médií v zásobníku.
Taktiež skúste otočiť médiá vo vstupnom
zásobníku o 180°.

Otvorte výstupné dvierka priameho
prechodu médií a skúste tlačiť v tomto
režime. Ďalšie informácie nájdete v časti

Dráhy médií

.

Teplota fixačnej jednotky môže byť príliš
vysoká. Skontrolujte v ovládači tlačiarne, či
je zvolený vhodný typ média. Ak problém
trvá ďalej, zvoľte typ média s nižšou
teplotou fixačnej jednotky, ako napríklad
priehľadné fólie alebo ľahké médiá.

108

Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW