HP LaserJet 1320 Printer series - Výpadky

background image

Výpadky

Konkrétny list tlačového média môže byť
chybný. Skúste tlačovú úlohu zopakovať.

Obsah vlhkosti v médiu je nerovnaký alebo
médiá majú vlhkostné škvrny na svojom
povrchu. Skúste tlačiť na nové médiá.
Ďalšie informácie nájdete v časti

Technické

údaje médií tlačiarne

.

Celá dávka médií je chybná. V dôsledku
výrobného postupu môžu niektoré oblasti
odmietať toner. Skúste iný typ alebo značku
médií.

Tlačová kazeta je možno poškodená. Ďalšie
informácie nájdete v časti

Výmena tlačovej

kazety

.

Poznámka

Ak tieto kroky neodstránili problém, kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servisného
zástupcu HP.