HP LaserJet 1320 Printer series - Hardvérový servis

background image

Hardvérový servis

Ak váš hardvér zlyhá počas záručnej lehoty, Hewlett-Packard vám ponúka nasledovné
možnosti podpory:

Servis Hewlett-Packard: Hewlett-Packard zariadi odvoz, opravu a spätný dovoz od
5 do 10 dní v závislosti od lokality.

Poskytovateľ servisu autorizovaný spoločnosťou Hewlett-Packard: Zariadenie
môžete vrátiť miestnemu autorizovanému servisnému zástupcovi.

166

Príloha E Servis a podpora

SKWW