HP LaserJet 1320 Printer series - Časti panela nástrojov HP toolbox

background image

Časti panela nástrojov HP toolbox

Softvér HP toolbox obsahuje tieto časti:

Karta Stav

Karta Riešenie problémov

Karta Výstrahy

Karta Dokumentácia

Okno Pokročilé nastavenie tlačiarne

Okno Sieť

(k dispozícii len pre tlačiarne HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn a

HP LaserJet 1320nw)