HP LaserJet 1320 Printer series - Použitie zabudovaného webového servera

background image

Použitie zabudovaného webového servera

Zabudovaný webový server je priamo dostupný z tlačiarní HP LaserJet 1320n,
HP LaserJet 1320tn a HP LaserJet 1320nw. Zabudovaný webový server poskytuje rovnaké
funkcie ako Pokročilé nastavenie tlačiarne v paneli nástrojov HP toolbox. Hlavné rozdiely
medzi zabudovaným webovým serverom a panelom nástrojov HP toolbox sú nasledovné:

Do počítača nemusíte inštalovať žiaden softvér. Musíte by len vybavený podporovaným
webovým prehľadávačom. Aby ste mohli používať zabudovaný webový server, musíte
mať Microsoft Internet Explorer 5.5 alebo neskorší alebo Netscape Navigator 4.75 alebo
neskorší.

Zabudovaný webový server je k dispozícii len v angličtine.

Zabudovaný webový server nezobrazuje stavové výstrahy ani výstrahy elektronickej
pošty.

Zabudovaný webový server umožňuje zobraziť stav tlačiarne a siete a spravovať tlačové
funkcie z počítača namiesto ovládacieho panela tlačiarne. Tu sú uvedené príklady, ako
môžete zabudovaný webový server využiť:

zobrazenie informácií o stave tlačiarne

zobrazenie a tlač interných stránok

zistenie zostávajúcej životnosti všetkého spotrebného materiálu a objednanie nového
materiálu

nastavenie rozmeru a typu papiera vloženého do každého zásobníka

zobrazenie a zmeny konfigurácie zásobníkov

zobrazenie a zmeny predvoleného nastavenia konfigurácie tlačiarne

zobrazenie a zmeny konfigurácie siete

Zabudovaný webový server funguje, keď je tlačiareň pripojená k sieti s protokolom IP.
Zabudovaný webový server nepodporuje pripojenia s protokolom IPX.

Poznámka

Otvorenie a použitie zabudovaného webového servera nie je podmienené prístupom na
internet. Ak však kliknete na odkaz v oblasti Other Links (Ostatné odkazy), prístup na
internet je nutný, inak sa príslušné stránky nezobrazia.