HP LaserJet 1320 Printer series - Other links (Ostatné odkazy)

background image

Other links (Ostatné odkazy)

V tejto časti nájdete odkazy na internetové stránky. Tieto odkazy je možné použiť len v
prípade, že máte prístup na internet. Ak máte vytáčané pripojenie do internetu a nepripojili
ste sa keď ste prvýkrát otvorili zabudovaný webový server, tak sa musíte pripojiť predtým,
ako navštívite tieto webové stránky. Pripojenie môže vyžadovať ukončenie a opätovné
spustenie zabudovaného webového servera.

Product Registration (Registrácia produktu). Pripojí vás k registračnej stránke na
webovej lokalite HP.

Order Supplies (Objednať spotrebný materiál). Kliknutím na tento odkaz sa pripojíte na
webovú lokalitu Sure Supply, kde si môžete objednať originálny spotrebný materiál HP
od spoločnosti HP alebo predajcu podľa vášho výberu.

Product Support (Podpora produktu). Pripojí sa k lokalite podpory pre tlačiareň rady
HP LaserJet 1320. Je možné na nich nájsť nápovedu týkajúcu sa všeobecných tém.

SKWW

Použitie zabudovaného webového servera

37