HP LaserJet 1320 Printer series - Sieťová konfiguračná stránka

background image

Sieťová konfiguračná stránka

Poznámka

Sieťová konfiguračná stránka je k dispozícii len pre tlačiarne HP LaserJet 1320n,
HP LaserJet 1320tn a HP LaserJet 1320nw.

Sieťová konfiguračná stránka obsahuje informácie o sieťovej konfigurácii tlačiarne vrátane
adresy IP, verzie firmvéru, sieťovej štatistiky, informácie o protokole a podobne. Sieťová
konfiguračná stránka sa automaticky vytlačí, keď sa z ovládacieho panela vytlačí
konfiguračná stránka.

30

Kapitola 3 Správa tlačiarne

SKWW