HP LaserJet 1320 Printer series - Technické údaje

background image

Technické údaje

Tento dodatok obsahuje informácie o nasledujúcich témach:

● Požiadavky na okolité prostredie
● Akustické emisie
● Elektrické technické údaje
● Fyzické údaje
● Kapacita a výkon tlačiarne
● Technické údaje pamäte
● Dostupnosť portov

SKWW

125