HP LaserJet 1320 Printer series - Akustické emisie

background image

Akustické emisie

Deklarované podľa ISO 9296

Tlačiareň HP LaserJet 1160

Úroveň hlasitosti

Tlač (20 strán za minútu): L

WAd

= 6,2 Belov A a

62 dB (A)

Pripravené (režim PowerSave): v podstate
nepočuteľný

Tlak zvuku v pozícii okolostojaceho

Tlač (20 strán za minútu): L

pAm

= 48 dB (A)

Pripravené (režim PowerSave): v podstate
nepočuteľný

Tlačiareň HP LaserJet 1320

Úroveň hlasitosti

Tlač (22 strán za minútu): L

WAd

= 6,2 Belov A a

62 dB (A)

Pripravené (režim PowerSave): v podstate
nepočuteľný

Tlak zvuku v pozícii okolostojaceho

Tlač (22 strán za minútu): L

pAm

= 48 dB (A)

Pripravené (režim PowerSave): v podstate
nepočuteľný

Tlačiareň HP LaserJet 1320n

Úroveň hlasitosti

Tlač (22 strán za minútu): L

WAd

= 6,2 Belov A a

62 dB (A)

Pripravené (režim PowerSave): v podstate
nepočuteľný

Tlak zvuku v pozícii okolostojaceho

Tlač (22 strán za minútu): L

pAm

= 48 dB (A)

Pripravené (režim PowerSave): v podstate
nepočuteľný

Poznámka

Hodnoty platné pre 1. apríl 2004. Môžu sa zmeniť bez upozornenia. Aktuálne informácie
nájdete na adrese

http://www.hp.com/support/lj1160/

alebo

http://www.hp.com/support/lj1320/

.

Poznámka

Testovaná konfigurácia: Základná jednotka HP LaserJet 1320 štandardný zásobník, papier
A4 a jednoduchá, spojitá tlač.

SKWW

Akustické emisie

127