HP LaserJet 1320 Printer series - Fyzické údaje

background image

Fyzické údaje

Rozmery

Šírka: 350 mm

Hĺbka: 352 mm

Výška: 256 mm

Hmotnosť (nainštalovaná kazeta na 2500 listov)

Tlačiareň HP LaserJet 1160: 10,7 kg

Tlačiareň radu HP LaserJet 1320: 11,3 kg

Poznámka

Hodnoty platné pre 1. apríl 2004. Môžu sa zmeniť bez upozornenia. Aktuálne informácie
nájdete na adrese

http://www.hp.com/support/lj1160/

alebo

http://www.hp.com/support/lj1320/

.

130

Príloha A Technické údaje

SKWW