HP LaserJet 1320 Printer series - Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre

background image

Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre

Tlačiarne radu HP LaserJet 1160 a HP LaserJet 1320 môžu tlačiť na hlavičkový papier alebo
predtlačené formuláre, ktoré vydržia teplotu 205° C.

1. Pred vložením média otvorte prioritnú vstupnú zásuvku na jednotlivé listy a upravte

vodiace lišty podľa šírky média.

2. Vložte médiá s hornou časťou dopredu a so stranou určenou na tlač smerom nahor.

Médium sa čiastočne vtiahne do tlačiarne a tlačiareň sa zastaví.

3. Vytlačte dokument.

Ako tlačiť pomocou manuálneho podávania nájdete v časti

Manuálne podávanie

.

Poznámka

Ak chcete vytlačiť jednotlivý krycí list na hlavičkový papier, za ktorým bude nasledovať
viacstranový dokument, tak vložte hlavičkový papier stranou určenou na tlač smerom nahor
do prioritnej vstupnej zásuvky na jednotlivé listy (zásobník 1) a štandardný papier vložte do
hlavného vstupného zásobníka (zásobník 2). Tlačiareň automaticky začne najprv tlačiť z
prioritnej vstupnej zásuvky na jednotlivé listy.

SKWW

Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre

55