HP LaserJet 1320 Printer series - Technické údaje médií tlačiarne

background image

Technické údaje médií tlačiarne

Tlačiarne HP LaserJet ponúkajú vynikajúcu kvalitu tlače. V tejto tlačiarni je možné použiť
širokú škálu tlačových médií, ako sú napríklad jednotlivé listy papiera (vrátane
recyklovaného papiera), obálky, samolepiace štítky, priehľadné fólie alebo papier vlastného
rozmeru. Vlastnosti médií ako hmotnosť, zrnitosť a vlhkosť sú dôležité faktory ovplyvňujúce
výkon tlačiarne a kvalitu výstupu.

V tlačiarni sa môžu používať rôzne druhy papiera a iných tlačových médií v súlade s
pokynmi uvedenými v tejto používateľskej príručke. Médiá, ktoré nezodpovedajú
požiadavkám uvedeným v tejto príručke, môžu spôsobiť nasledujúce problémy:

Nízka kvalita tlače

Častejšie uviaznutie papiera

Predčasné opotrebovanie tlačiarne vyžadujúce opravu

Najlepšie výsledky dosiahnete používaním značkového papiera a tlačových médií od
spoločnosti HP. Spoločnosť Hewlett-Packard neodporúča používanie iných značiek. Keďže
nie sú výrobkami HP, spoločnosť HP nemôže ovplyvniť a ani kontrolovať ich kvalitu.

Môže sa stať, že médium spĺňa všetky požiadavky uvedené v tejto príručke, a napriek tomu
výsledky tlače stále nie sú uspokojivé. Môže to byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním,
extrémnou teplotou alebo vlhkosťou, alebo inými faktormi, ktoré Hewlett-Packard nemôže
nijako ovplyvniť.

Pred zakúpením väčšieho množstva médií sa uistite, či spĺňajú požiadavky uvedené v tejto
používateľskej príručke a v príručke HP LaserJet printer family media guide. Príručku si
môžete prevziať z adresy

http://www.hp.com/support/ljpaperguide/

alebo si pozrite časť

Objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstva

, kde nájdete viac informácií o

objednávaní príručiek. Pred zakúpením väčšieho množstva médií ich vždy najprv vyskúšajte.

POZOR

Používanie papiera, ktorý nevyhovuje požiadavkám spoločnosti HP, môže spôsobiť
problémy a nutnosť opravy tlačiarne. Na takéto opravy sa záruka spoločnosti Hewlett-
Packard ani servisné zmluvy nevzťahujú.