HP LaserJet 1320 Printer series - Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

background image

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

HP-JEV IZDELEK
Tiskalniki hp LaserJet 1160 in hp LaserJet 1320 series

TRAJANJE OMEJENEGA JAMSTVA
Eno leto od datuma nakupa.

HP vam, končnemu uporabniku, jamči, da bosta strojna oprema in dodatna oprema HP brez okvar v materialu in

izdelavi po datumu nakupa in za obdobje, navedeno zgoraj. Če med garancijskim obdobjem obvestite HP o takih

okvarah, bo po lastni presoji bodisi popravil bodisi zamenjal izdelke, za katere se izkaže, da so okvarjeni.

Nadomestni izdelki so lahko novi ali enakovredni novim.

HP jamči, da programska oprema HP ne bo nezmožna izvajati svojih programskih ukazov po datumu nakupa in

za obdobje, navedeno zgoraj, zaradi okvar v materialih in delu, če jo pravilno namestite in uporabljate. Če med

garancijskim obdobjem obvestite HP o takih okvarah, bo zamenjal programsko opremo, ki zaradi takih okvar ne

izvaja svojih programskih ukazov.

HP ne jamči, da bo delovanje izdelkov HP brez prekinitev ali napak. Če HP ni zmožen v razumnem času popraviti

ali zamenjati kateregakoli izdelka, boste upravičeni do povračila nakupne cene ob vračilu izdelka.

Izdelki HP lahko vsebujejo obnovljene dele, katerih delovanje je enakovredno novim, ali pa so bili naključno

uporabljeni.

Garancija ne velja za okvare, ki so posledica (a) nepravilnega ali nezadostnega vzdrževanja ali umerjanja,

(b) uporabe programske opreme, vmesnikov, delov ali potrošnega materiala, ki jih ni dobavil HP,

(c) nepooblaščenega spreminjanja ali napačne uporabe, (d) uporabe zunaj objavljenih specifikacij za delovno

okolje izdelka, ali (e) nepravilne priprave ali vzdrževanja mesta uporabe.

HP-jeva omejena garancija je veljavna samo v državi/območju ali pokrajini, kjer HP ponuja podporo za ta izdelek

in ga je tržil. Raven garancijskih storitev se lahko razlikuje glede na krajevne standarde. HP ne bo spreminjal

oblike, videza ali delovanja izdelka, da bi deloval v državi/območju, kjer njegova uporaba zaradi zakonskih ali

upravnih razlogov ni bila nikdar predvidena. KOLIKOR DOVOLJUJE KRAJEVNA ZAKONODAJA, SO

GARANCIJE, NAVEDENE ZGORAJ, IZKLJUČNE IN NE DAJE SE NOBENA DRUGA IZRECNA ALI

NAZNAČENA GARANCIJA ALI POGOJ, NAJSI BO PISEN ALI USTNI. HP SE IZRECNO ODPOVEDUJE VSEM

NAZNAČENIM GARANCIJAM ALI POGOJEM USTREZNOSTI ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ALI

PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere države/območja, zvezne države ali province ne dovoljujejo

omejitev trajanja naznačenega jamstva, zato zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja v celoti. Ta

garancija vam daje določene zakonske pravice, imate pa lahko tudi druge pravice, ki se med posameznimi

zveznimi državami, provincami in državami/območji razlikujejo.
DO MERE, KI JO DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, SO VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA

SREDSTVA TISTA, NAVEDENA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, NE BO

NE HPNE NJEGOVI DOBAVITELJI ODGOVOREN ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA NEPOSREDNO,

POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV) ALI DRUGO

ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, KAZNIVEGA DEJANJA ALI KATEREKOLI DRUGE

PRAVNE MOŽNOSTI. Nekatere države/območja, zvezne države ali province ne dovolijo izključitve ali omejitve

naključne ali posledične škode, tako da zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja.

SLWW

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

147

background image

GARANCIJSKE DOLOČBE TE IZJAVE, RAZEN DO ZAKONSKO DOVOLJENE MERE, NE IZKLJUČUJEJO,

OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA

IZDELKA, IN JIH DOPOLNJUJEJO.

148

Dodatek C Garancija in licence

SLWW