HP LaserJet 1320 Printer series - Hewlett-Packardova licenčna pogodba za programsko opremo

background image

Hewlett-Packardova licenčna pogodba za programsko opremo

OPOMBA: UPORABA PROGRAMSKE OPREME TEMELJI NA DOLOČBAH HP-JEVE
LICENČNE POGODBE ZA PROGRAMSKO OPREMO, NAVEDENE SPODAJ. Z UPORABO
PROGRAMSKE OPREME SOGLAŠATE Z DOLOČBAMI TE LICENČNE POGODBE.

DOLOČBE HP-JEVE LICENCE ZA PROGRAMSKO OPREMO

Te licenčne določbe urejajo vašo uporabo priložene programske opreme, razen če imate
posebno podpisano pogodbo s Hewlett-Packardom.

Podelitev licence. Hewlett-Packard vam podeljuje pravico do uporabe enega izvoda
programske opreme. "Uporaba" pomeni shranjevanje, nalaganje, nameščanje, izvajanje ali
prikazovanje programske opreme. Programske opreme ne smete spreminjati, prav tako ne
smete onemogočiti kakršnihkoli funkcij za licenciranje ali nadzor v programski opremi. Če je
programska oprema licencirana za »hkratno uporabo«, ne smete dovoliti, da jo hkrati
uporablja več uporabnikov, kot je največ dovoljeno.

Lastništvo. Programska oprema in avtorske pravice zanjo so last Hewlett-Packarda ali
njegovih neodvisnih dobaviteljev. Licenca vam ne podeljuje lastniške pravice ali lastništva
programske opreme in ne pomeni prodaje kakršnihkoli pravic za programsko opremo.
Hewlett-Packardovi neodvisni dobavitelji lahko pri kakršnihkoli kršitvah teh licenčnih določb
zaščitijo svoje pravice.

Kopije in prilagoditve. Kopije ali prilagoditve programske opreme lahko naredite samo za
namene arhiviranja, ali kadar je kopiranje oziroma prilagajanje bistven del dovoljene
uporabe programske opreme. V vseh kopijah ali prilagoditvah morate reproducirati vsa
obvestila o avtorskih pravicah v izvirni programski opremi. Programske opreme ne smete
kopirati v kakršnokoli javno omrežje.

Prepovedano obratno zbiranje ali dešifriranje. Programske opreme ne smete obratno
zbirati ali povratno prevajati brez HP-jevega poprejšnjega pisnega soglasja. V nekaterih
pristojnostih je HP-jevo soglasje lahko potrebno tudi za omejeno obratno zbiranje ali
povratno prevajanje. HP-ju morate na zahtevo posredovati razumno podrobne informacije o
obratnem zbiranju ali povratnem prevajanju. Programske opreme ne smete dešifrirati, razen
če je to potrebno za uporabo programske opreme.

Prenos. Licenca samodejno preneha veljati ob kakršnemkoli prenosu programske opreme.
Programsko opremo morate ob prenosu v celoti prenesti prejemniku, skupaj z vsemi izvodi
in povezano dokumentacijo. Pogoj prenosa je, da prejemnik sprejme licenčne določbe.

Prenehanje. Če ne ravnate skladno s katerokoli od teh licenčnih določb, lahko HP prekine
veljavnost vaše licence. Ob prenehanju morate takoj uničiti programsko opremo skupaj z
vsemi izvodi, prilagoditvami in deli, združenimi v kakršnikoli obliki.

Izvozne zahteve. Programske opreme, kopij in prilagoditev programske opreme ne smete
izvoziti ali nadalje izvoziti, če s tem kršite kakršnokoli veljavno zakonodajo ali predpise.

Omejene pravice upravnih organov ZDA. Programska oprema je bila razvita, priložena
dokumentacija pa izdelana izključno na zasebne stroške. Dobavlja in licencira se kot
»komercialna računalniška programska oprema«, kakor je opredeljeno v
DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (maj 1991) ali
DFARS 252.227-7014 (jun. 1995), kot »komercialni predmet«, kakor je opredeljeno v
FAR 2.101(a) (jun. 1987) ali kot »omejena računalniška programska oprema«, kakor je
opredeljeno v FAR 52.227-19 (jun. 1987) (ali v kateremkoli enakovrednem predpisu
upravnih organov ali pogodbenem določilu), kot je primerno. Za programsko opremo in
kakršnokoli priloženo dokumentacijo imate samo tiste pravice, ki jih zanje določa upoštevna
klavzula pravilnikov DFAR ali FAR oziroma HP-jeva standardna pogodba za programsko
opremo za zadevni izdelek.

SLWW

Hewlett-Packardova licenčna pogodba za programsko opremo

149