HP LaserJet 1320 Printer series - Omejena garancija za življenjsko dobo kasete s črnilom

background image

Omejena garancija za življenjsko dobo kasete s črnilom

Pripomba

Za kaseto s črnilom, ki ste jo dobili s tiskalnikom, velja naslednja garancija.

HP-jamči, da je ta njegov izdelek brez okvar v materialu in izdelavi. Ta garancija ne velja za
izdelke, ki (a) so bili znova napolnjeni, obnovljeni, znova proizvedeni ali na kakršenkoli način
spremenjeni, (b) imajo težave, ki so posledica napačne uporabe, napačnega shranjevanja
ali delovanja zunaj okoljskih pogojev, priporočenih za tiskalniški izdelek, ali (c) se obrabijo z
običajno uporabo. Garancijska popravila uveljavljate tako, da izdelek vrnete na kraj nakupa
(s pisnim opisom težave in vzorci izpisa) ali pa se obrnete na HP-jevo podporo strankam. HP
bo po lastni presoji zamenjal izdelke, za katere se izkaže, da so okvarjeni, ali vam vrnil ceno,
ki ste jo plačali zanje. KOLIKOR DOVOLJUJE KRAJEVNA ZAKONODAJA, JE GARANCIJA,
NAVEDENA ZGORAJ, IZKLJUČNA IN NE DAJE SE NOBENA DRUGA IZRECNA ALI
NAZNAČENA GARANCIJA ALI POGOJ, NAJSI BO PISEN ALI USTNI. HP SE IZRECNO
ODPOVEDUJE VSEM NAZNAČENIM GARANCIJAM ALI POGOJEM USTREZNOSTI ZA
PRODAJO, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.
KOLIKOR DOVOLJUJE KRAJEVNA ZAKONODAJA NISO NE HP NE NJEGOVI
DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSEBNO,
NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM IN PODATKI) ALI
DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, KAZNIVEGA DEJANJA
ALI KATEREKOLI DRUGE PRAVNE MOŽNOSTI. GARANCIJSKE DOLOČBE TE IZJAVE,
RAZEN DO ZAKONSKO DOVOLJENE MERE, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI
SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA
IZDELKA, IN JIH DOPOLNJUJEJO.

150

Dodatek C Garancija in licence

SLWW

background image

D