HP LaserJet 1320 Printer series - Gube ali pregibi

background image

Gube ali pregibi

Preverite, ali je tiskalni medij pravilno
vstavljen. Več o tem preberite v razdelku

Vstavljanje tiskalnega medija v podajalne
pladnje

.

Preverite vrsto in kakovost tiskalnega
medija. Več o tem preberite v razdelku

Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko
uporablja tiskalnik

.

Odprite vratca izhodne poti za ravne medije
in znova natisnite dokument. Več o tem
preberite v razdelku

Poti tiskalnih medijev

.

Obrnite celotno vsebino pladnja. Medij v
podajalnem pladnju obrnite za 180 stopinj.

Gubanje ali pregibanje ovojnic lahko
povzročijo zračni mehurji v njih. Ovojnico
pred tiskanjem zgladite in poravnajte.