HP LaserJet 1320 Printer series - Manjkajoči deli izpisa

background image

Manjkajoči deli izpisa

Morda je poškodovan samo en list
tiskalnega medija. Skušajte znova natisniti
tiskalni posel.

Morda je vlažnost medija neenakomerna ali
pa so na njegovi površini prevlažna
območja. Uporabite nov tiskalni medij. Več o
tem preberite v razdelku

Specifikacije za

tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik

.

Morda je celoten komplet tiskalnega medija
neustrezen. Pri izdelavi tiskalnih medijev
lahko pride do napak, ki povzročijo, da
določene površine zavračajo črnilo.
Uporabite drugo vrsto ali znamko tiskalnega
medija.

Morda je okvarjena kaseta s črnilom. Več o
tem preberite v razdelku

Menjava kasete s

črnilom

.

Pripomba

Če težave s tem ne odpravite, se obrnite na HP-jevega pooblaščenega prodajalca ali
serviserja.