HP LaserJet 1320 Printer series - Zvit ali valovit tiskalni medij

background image

Zvit ali valovit tiskalni medij

Preverite vrsto in kakovost tiskalnega
medija. Tiskalni medij se lahko zvija zaradi
visoke temperature in vlažnosti. Več o tem
preberite v razdelku

Specifikacije za tiskalne

medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik

.

Morda je bil tiskalni medij predolgo v
podajalnem pladnju. Obrnite celotno
vsebino pladnja. Medij v podajalnem pladnju
obrnite za 180 stopinj.

Odprite vratca izhodne poti za ravne medije
in znova natisnite dokument. Več o tem
preberite v razdelku

Poti tiskalnih medijev

.

Morda je temperatura utrjevalne enote
previsoka. Preverite, ali je v gonilniku
tiskalnika izbran ustrezen tiskalni medij. Če
težave s tem ne odpravite, izberite vrsto
tiskalnega medija, na katero se tiska pri nižji
temperaturi utrjevalne enote, kot so
prosojnice ali tanjši tiskalni mediji.

110

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW