HP LaserJet 1320 Printer series - Manjkajoča grafika ali besedilo oziroma prazne strani

background image

Manjkajoča grafika ali besedilo oziroma prazne strani

Preverite, ali datoteka vsebuje prazne strani.

Morda niste odstranili zaščitnega traku s kasete s črnilom. Kaseto s črnilom vzemite iz
tiskalnika in potegnite jeziček na dnu, kolikor morete, da odstranite celoten zaščitni trak.
Znova namestite kaseto s črnilom. Navodila preberite v razdelku

Menjava kasete s

črnilom

. Natisnite predstavitveno stran, tako da pritisnete

GUMB

ZA

POTRDITEV

. S tem

preverite delovanje tiskalnika.

Nastavitve za grafiko v pogovornem oknu z lastnostmi tiskalnika morda niso ustrezne.
Spremenite jih. Več o tem preberite v razdelku

Lastnosti tiskalnika (gonilnik)

.

Očistite tiskalnik, zlasti stike med kaseto s črnilom in napajalnikom.

102

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW