HP LaserJet 1320 Printer series - Popačeno, napačno ali nepopolno besedilo

background image

Popačeno, napačno ali nepopolno besedilo

Pri nameščanju programske opreme ste morda izbrali napačen gonilnik za tiskalnik.
Preverite, ali je v pogovornem oknu z lastnostmi tiskalnika izbrana možnost
HP LaserJet 1160 ali HP LaserJet 1320.

Če se popačeno natisne le določena datoteka, je morda kaj narobe prav s to datoteko.
Če se dokumenti popačeno natisnejo le iz enega programa, je morda kaj narobe s tem
programom. Preverite, ali je izbran ustrezen gonilnik.

Težavo morda povzroča uporabniški program. Natisnite besedilo iz drugega programa.

Vzporedni kabel je morda slabo pritrjen ali poškodovan. Poskusite eno od teh možnosti:

Izvlecite kabel in ga znova priključite na obeh koncih.

Znova natisnite besedilo, ki ste ga že uspešno natisnili.

Če je mogoče, priključite kabel in tiskalnik na drug računalnik ter natisnite besedilo,
ki ste ga že uspešno natisnili.

Preizkusite nov vzporedni kabel, združljiv z IEEE-1284B in dolg največ 3 m. Več o
tem preberite v razdelku

Naročanje dodatne opreme in potrošnega materiala

.

Izklopite tiskalnik in računalnik. Odklopite vzporedni kabel in preverite, ali sta
njegova konca morda poškodovana. Nato kabel znova priključite in se prepričajte,
da sta oba konca trdno v priključkih. Tiskalnik mora biti z računalnikom povezan
neposredno. Odstranite morebitna stikala, tračne pogone, varnostne ključe in druge
naprave, nameščene med vzporednimi vrati na računalniku in tiskalnikom. Te
naprave lahko namreč motijo komunikacijo med računalnikom in tiskalnikom. Znova
vklopite tiskalnik in računalnik.