HP LaserJet 1320 Printer series - Odpravljanje težav pri vzpostavitvi navadnega omrežja

background image

Odpravljanje težav pri vzpostavitvi navadnega omrežja

Če računalnik ne najde tiskalnika HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ali
HP LaserJet 1320nw, upoštevajte naslednja navodila:

1. Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni. Preverite naslednje povezave:

Napajalne kable.

Kable, ki povezujejo tiskalnik z zvezdiščem ali stikalom.

Kable, ki zvezdišče ali stikalo povezujejo z računalnikom.

Modemske kable in kable internetne povezave, če obstajajo.

2. Izvedite naslednje korake, da se prepričate, ali omrežne povezave delujejo pravilno

(samo v operacijskem sistemu Windows):

Na namizju dvokliknite ikono My Network Places (Moja omrežna mesta) ali
Network Neighborhood (Omrežna soseščina).

Kliknite kartico Entire Network (Celotno omrežje).

Kliknite povezavo Entire Contents (Celotna vsebina).

Dvokliknite eno od omrežnih ikon in preverite, ali so na seznamu naprave.

3. Izvedite naslednje korake, da se prepričate, ali omrežna povezava deluje:

Preverite, ali na omrežnem priključku RJ-45 na hrbtni strani tiskalnika sveti lučka.

Če ena od lučk sveti, a ne utripa, je tiskalnik povezan v omrežje.

Če nobena od omrežnih lučk ne sveti, preverite, ali je kabel, ki tiskalnik povezuje s
prehodom, stikalom oziroma zvezdiščem, dobro pritrjen.

Če je kabel pravilno priključen, izklopite tiskalnik za najmanj 10 sekund, nato pa ga
znova vklopite.

124

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

4. Natisnite stran z omrežno konfiguracijo, in sicer tako, da pritisnete gumb za ponastavitev

na hrbtni strani tiskalnika.

Na strani z omrežno konfiguracijo preverite, ali je tiskalniku dodeljen veljaven naslov
IP (ne sme biti sestavljen iz samih ničel).

Če tiskalnik nima veljavnega naslova IP, ponastavite vgrajeni tiskalni strežnik
HP Jetdirect, da povrnete tovarniške nastavitve. Preden ponastavite tiskalni strežnik
HP Jetdirect, izklopite tiskalnik. Nato pa pritiskajte gumb za ponastavitev na hrbtni
strani, dokler se tiskalnik spet ne vklopi. Gumb za ponastavitev pridržite še nekoliko
dlje (od 5 do 30 sekund), da tiskalnik preklopi v stanje pripravljenosti.

Počakajte še dve minuti, nato pa znova natisnite stran s konfiguracijo omrežja in
preverite, ali ima tiskalnik zdaj veljaven naslov IP.

Če je naslov IP še vedno sestavljen iz samih ničel, glejte

Obrnite se na HP-jevo

podporo

.

SLWW

Odpravljanje težav pri vzpostavitvi navadnega omrežja

125

background image

126

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

A