HP LaserJet 1320 Printer series - Odpravljanje težav s postscriptom (PS)

background image

Odpravljanje težav s postscriptom (PS)

Naslednje težave, značilne za postscript, se lahko pojavijo, kadar uporabljate več tiskalniških
jezikov.

Pripomba

Če želite, da se ob napakah v postscriptu natisne ali prikaže sporočilo, odprite pogovorno
okno Print Options (Možnosti tiskanja) in kliknite želeno možnost v področju za napake v
postscriptu. Do te nastavitve lahko dostopate tudi prek vgrajenega spletnega strežnika.

Napake v postscriptu

Znaki

Morebiten vzrok

Rešitev

Posel se tiska v pisavi Courier
(privzeta pisava tiskalnika),
namesto v pisavi, ki ste jo
določili.

želena pisava ni bila prenesena
v tiskalnik. Tik preden je
tiskalnik prejel tiskalni posel v
postscriptu, je bila morda
izbrana možnost, da se natisne
tiskalni posel PCL.

Prenesite želeno pisavo in
tiskalni posel znova pošljite.
Preverite vrsto in mesto pisave.
Če je treba, jo prenesite v
tiskalnik. To preverite v
dokumentaciji programske
opreme.

Stran velikosti legal se natisne
z odrezanimi robovi.

Tiskalni posel je prezahteven.

Morda boste morali tiskati pri
ločljivosti 600 dpi, stran urediti
tako, da bo preprostejša, ali
namestiti dodatni pomnilnik.

Natisne se stran z napakami v
postscriptu.

Tiskalni posel morda ni
postscriptni.

Tiskalni posel mora biti
postscriptni. Preverite, ali
programska oprema zahteva,
da tiskalniku pošljete
nastavitveno datoteko ali
datoteko z glavo postscript.

Napaka pri preverjanju omejitve

Tiskalni posel je prezahteven.

Morda boste morali tiskati pri
ločljivosti 600 dpi, stran urediti
tako, da bo preprostejša, ali
namestiti dodatni pomnilnik.

Napaka navideznega stroja

Napaka pri pisavi

V gonilniku tiskalnika izberite
neomejeno število pisav, ki jih
lahko prenesete.

Preverjanje obsega

Napaka pri pisavi

V gonilniku tiskalnika izberite
neomejeno število pisav, ki jih
lahko prenesete.

Nazaj k razdelku

Iskanje rešitve

.

SLWW

Odpravljanje težav s postscriptom (PS)

99