HP LaserJet 1320 Printer series - Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

background image

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

Pri tiskanju se tiskalni mediji občasno zagozdijo. Ko se medij zagozdi, se prikaže obvestilo o
napaki, na nadzorni plošči tiskalnika pa zasveti lučka. Več o tem preberite v razdelku

Vzorci

utripanja lučk stanja

.

V nadaljevanju so našteti nekateri vzroki zagozdenja:

Papir je nepravilno vstavljen v podajalni pladenj ali pa je ta prepoln. Več o tem preberite
v razdelku

Vstavljanje tiskalnega medija v podajalne pladnje

.

Pripomba

Preden medij vstavite v podajalni pladenj, ga poravnajte in odstranite starega. Tako tiskalnik
ne bo zagrabil več listov hkrati in medij se ne bo zagozdil.

Tiskalni mediji ne ustrezajo HP-jevim zahtevam. Več o tem preberite v razdelku

Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik

.

V tiskalniku utegnejo biti ostanki papirja, prah in drugi delci, zato ga je morda treba
očistiti. Navodila preberite v razdelku

Čiščenje tiskalnika

.

Ko se papir zagozdi, se utegne v tiskalniku nabrati neporabljeno črnilo, ki izgine, ko
natisnete nekaj strani.

OPOZORILO

Ko se list papirja zagozdi, se utegne črnilo razmazati po njem. Če pride črnilo v stik z
oblačili, jih sperite v hladni vodi. V vroči vodi se bo namreč črnilo trajno vpilo v tkanino.

Nazaj k razdelku

Iskanje rešitve

.