HP LaserJet 1320 Printer series - Izhodna pot za ravne medije

background image

Izhodna pot za ravne medije

Če želite odstraniti zagozdeni papir iz izhodne poti za ravne medije, upoštevajte ta navodila:

OPOZORILO

Zagozdenega papirja ne odstranjujte z ostrimi predmeti, kot so pincete in škarjice. Okvare,
povzročene zaradi uporabe ostrih predmetov, niso zajete v garanciji.

1. Odprite vratca izhodne poti za ravne medije.

118

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

2. Zelena sprostitvena vzvoda obrnite navzdol.

3. Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na

sredini), in ga previdno izvlecite iz tiskalnika.

Pripomba

Če medija ne morete dobro zagrabiti, upoštevajte nasvete v razdelku

Območje kasete s

črnilom

.

4. Zaprite vratca izhodne poti za ravne medije.

Pripomba

Sprostitvena vzvoda se samodejno zapreta, ko zaprete vratca izhodne poti za ravne medije.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

119