HP LaserJet 1320 Printer series - Izhodni predal

background image

Izhodni predal

OPOZORILO

Zagozdenega papirja ne odstranjujte z ostrimi predmeti, kot so pincete in škarjice. Okvare,
povzročene zaradi uporabe ostrih predmetov, niso zajete v garanciji.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

117

background image

Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na sredini),
in ga previdno izvlecite iz tiskalnika.